School in Actie in Sittard-Geleen

In de gemeente Sittard-Geleen is in de periode 2009 t/m 2014 sterk geïnvesteerd in het bewegingsonderwijs met het programma School in Actie. Alle scholen hebben het programma School in Actie gevolgd. De laatste scholen hebben het programma afgesloten in het schooljaar 2013-2014. In het daaropvolgende schooljaar zijn we gestart met het programma Smart en Fit. Evaluatie laat zien dat zo’n 80% (evaluatie school in actie, versie 16 april 2014) van de leerkrachten na afloop van het traject de leslijnen volgens afspraak volgt. Herhaling van de coachingscyclus is belangrijk en daarom bieden we tweemaal per schooljaar themabijeenkomsten aan voor de leerkrachten.

Vanuit de Integrale Kind Centra (IKC) gedachte zetten we de lijn voort naar de peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties. Het vervolgprogramma 'Smart en Fit' kent een bredere scope. We doen een stap terug uit de gymzaal en richten ons nadrukkelijker op de gezonde leefstijl. Een vorm van universele preventie.

Certificaat verdienen met gymles!

School in Actie…op school al de beste, leukste en spannendste gymlessen krijgen? In je gymles leer je bewegen van je meester of juf. Ecsplore en SPRINT helpen hierbij. Met klappers, trucjes en een hele hoop voorbeelden. Iedere school kan zo een certificaat verdienen. Compleet met bordje aan de deur! Is jouw school al “in Actie”?

Nieuws

05.07.2018

Summer of Sports... and Arts 2018

Thuisblijven is nog nooit zo leuk geweest met het zomerprogramma ‘Summer of Sports… and Arts’! Ook dit jaar staat het programma voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar weer garant voor een groot spektakel. Dus reserveer alvast tijd in je agenda tussen dinsdag 10 juli tot en met vrijdag 17 augustus.

...lees meer