School in Actie in Sittard-Geleen

In de gemeente Sittard-Geleen is in de periode 2009 t/m 2014 sterk geïnvesteerd in het bewegingsonderwijs met het programma School in Actie. Alle scholen hebben het programma School in Actie gevolgd. De laatste scholen hebben het programma afgesloten in het schooljaar 2013-2014. In het daaropvolgende schooljaar zijn we gestart met het programma Smart en Fit. Evaluatie laat zien dat zo’n 80% (evaluatie school in actie, versie 16 april 2014) van de leerkrachten na afloop van het traject de leslijnen volgens afspraak volgt. Herhaling van de coachingscyclus is belangrijk en daarom bieden we tweemaal per schooljaar themabijeenkomsten aan voor de leerkrachten.

Vanuit de Integrale Kind Centra (IKC) gedachte zetten we de lijn voort naar de peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties. Het vervolgprogramma 'Smart en Fit' kent een bredere scope. We doen een stap terug uit de gymzaal en richten ons nadrukkelijker op de gezonde leefstijl. Een vorm van universele preventie.

Certificaat verdienen met gymles!

School in Actie…op school al de beste, leukste en spannendste gymlessen krijgen? In je gymles leer je bewegen van je meester of juf. Ecsplore en SPRINT helpen hierbij. Met klappers, trucjes en een hele hoop voorbeelden. Iedere school kan zo een certificaat verdienen. Compleet met bordje aan de deur! Is jouw school al “in Actie”?

Nieuws

01.07.2020

Summer of Sports and Arts 2020 komt eraan!

Zomervakantie: Uitrusten? Bankhangen? Computerspelletjes spelen? Dat doe je maar een andere keer! Tijdens de zomervakantie is Ecsplore er weer met de Summer of Sports and Arts. Wakker, uitgerust en vol energie. Hier moet je bij zijn!

...lees meer