16.03.2020

Coronavirus

Vanwege de huidige ontwikkelingen gaan de volgende activiteiten tot nader bericht niet door:

Vanwege de huidige ontwikkelingen gaan de volgende activiteiten tot nader bericht niet door:

MBVO: beweeggroepen
- HealthyLIFE: beweeg en leefstijl groepen
- Buurt in Actie 
- Beweeg programma Stein
- Extra in Actie (MRT)
- Gezond in Actie
- Sportzone in Actie
- Week van de Gezonde Jeugd
- Trainingen van de handbal school
- Ontmoetingsdagen
- Alle activiteiten tijdens schooltijd
- Cultuur na school

- Musickids-project
- SuperFIT
- MeiXperience

 

Vragen rondom betalingen
We begrijpen dat er vragen zijn rondom betalingen en betaalverplichtingen n.a.v. de corona-maatregelen. Er wordt gewerkt aan een helder overzicht van vragen en antwoorden. Een aantal standpunten, en de gevolgen daarvan, vraagt om nadere afstemming. Afstemming op regionaal en landelijk niveau, met partners en brancheverenigingen om te komen tot een gezamenlijk standpunt en een gezamenlijke handelswijze. We vinden het belangrijk dat de afspraken die wij als organisatie met onze klanten maken, waar dat mogelijk is, overeenkomen met de landelijke of regionale afspraken. Zodat voor iedereen die geraakt wordt door de nieuwe maatregelen, hetzelfde beleid gehanteerd wordt en dit beleid ook een grondslag heeft.

Daarnaast kiezen we als organisatie in dit prille stadium van de nieuwe maatregelen om prioriteit te geven aan het zo goed en veilig mogelijk organiseren van onze dienstverlening. Voor de kinderopvang als ook in het sociaal werk. Wij zien hierin een belangrijke maatschappelijke taak om eraan bij te dragen dat de maatschappelijke gevolgen van de aangescherpte maatregelen zoveel mogelijk beperkt blijven, uiteraard binnen de grenzen van onze mogelijkheden. Wij zullen snel berichten over het vervolg.