Disclaimer

Colofon

Redactie: Ecsplore & SPRINT
Vormgeving: Mockus
Realisatie: Mediamens BV Sittard-Amsterdam
Fotografie: Ecsplore, SPRINT & Pascal Moors

Disclaimer

01. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;  de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;  gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);  u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;  de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;  schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

02. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

03. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

04. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de actualiteit, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is informatief en indicatief en niet bedoeld om op basis van deze informatie beslissingen te nemen zonder voorafgaand overleg met een deskundige.

05. De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

06. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

07. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.

08. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

09. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

 

Nieuws

14.11.2018

ONTDEK JOUW SPORTZONE!

Vanaf woensdag 28 november lanceren Ecsplore en Leerbedrijf SPRINT het nieuwe programma ‘Sportzone in Actie’. Tijdens dit programma, waar kinderen van de groepen 5 t/m 8 aan kunnen deelnemen laten we deelnemers kennismaken met verschillende aanbieders en sportieve faciliteiten in de Sportzone in Sittard. 

...lees meer

31.10.2018

Pietengym!

Klimmen, klauteren, acrobatiek en natuurlijk het bezorgen van pakjes. Zo maar een paar dingen die je moet oefenen. Verdien aan het einde een echt Pietendiploma! Kijk snel wanneer de activiteit in jouw gemeente plaats vindt!

...lees meer