wat ouders willen weten

Misschien interessant voor u om te weten? Dit zijn de 'spelregels' die wij hanteren.

 • Alle beweegactiviteiten van Buurt in Actie zijn gratis toegankelijk. Inschrijven voor de beweeglessen kan hier.
 • Op de website www.ikinactie.nl staat tevens vermeld waar en op welke dagen de beweeglessen plaatsvinden, hoe lang deze duren en door wie deze worden uitgevoerd.
 • Voor iedere les geldt een minimum en maximum aantal deelnemers:
  - Groep 1 en 2: minimaal 5 – maximaal 20 deelnemers.
  - Groep 3 t/m 6: minimaal 5 – maximaal 32 deelnemers.
  Bij een overschrijding van het maximum aantal deelnemers (32 deelnemers) geldt de volgorde van aanmelding.
 • Ecsplore houdt zich het recht om beweegactiviteiten af te gelasten door omstandigheden, zoals bijvoorbeeld:
  - ziekte van de lesgever
  - studiedagen
  - te weinig deelnemers (minder dan 5 deelnemers).
  - of andere noodgevallen
  School, deelnemers en ouders worden, indien mogelijk, minimaal 1 dag voorafgaande aan de activiteit op de hoogte gesteld.
 • Tijdens schoolvakanties en studiedagen zijn er géén beweeglessen.
 • De activiteiten starten circa 15 minuten na het einde van de school. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het brengen en halen van hun kind(eren). Zorg wel dat je op tijd aanwezig bent.
 • Denk aan (juiste) sportieve kleding en zaalschoenen.
 • Gezonde tussendoortjes en drankjes stellen wij zeer op prijs! We zijn tenslotte bezig met het stimuleren van een gezonde leefstijl. Waar naast sport en bewegen ook gezonde voeding een belangrijke rol speelt.
 • Wanneer een kind zich niet volgens de gedragsregels gedraagt, kan hij/zij (na max. 2 waarschuwingen) uit de les verwijderd worden of wordt de toegang tot de activiteiten ontzegd. Er wordt altijd contact opgenomen met de school en/of ouders/verzorgers van het kind.
 • Tijdens de activiteiten kunnen er foto’s en/of video’s gemaakt worden voor promotionele doeleinden.
 • Deelname is niet vrijblijvend. Inschrijven betekent dat we er vanuit gaan dat uw kind elke week deelneemt.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor eventueel letsel of schade. Deelname geschiedt geheel op eigen risico.
 • Buurt is Actie is geen naschoolse opvang! Dat betekent dat de verantwoordelijkheid voor de deelnemers bij de ouders blijft. Als u professionele opvang nodig heeft na schooltijd, kunt u contact opnemen met de school van uw kind of betreffende instantie die hiertoe aanbod hebben.

Nieuws

14.11.2018

ONTDEK JOUW SPORTZONE!

Vanaf woensdag 28 november lanceren Ecsplore en Leerbedrijf SPRINT het nieuwe programma ‘Sportzone in Actie’. Tijdens dit programma, waar kinderen van de groepen 5 t/m 8 aan kunnen deelnemen laten we deelnemers kennismaken met verschillende aanbieders en sportieve faciliteiten in de Sportzone in Sittard. 

...lees meer

31.10.2018

Pietengym!

Klimmen, klauteren, acrobatiek en natuurlijk het bezorgen van pakjes. Zo maar een paar dingen die je moet oefenen. Verdien aan het einde een echt Pietendiploma! Kijk snel wanneer de activiteit in jouw gemeente plaats vindt!

...lees meer