wat ouders willen weten

Misschien interessant voor u om te weten? Dit zijn de 'spelregels' die wij hanteren.

 Corona spelregels

• alle activiteiten vinden buiten plaats. 
• aanmelden is verplicht.
• onze lesgever is herkenbaar met een geel veiligheidshesje, houdt altijd 1,5 meter afstand met de kinderen en heeft voldoende hygiënische artikelen.

• informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;

• stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
• meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;

• breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;

• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;

• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;

• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

• reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
• breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
• als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);

• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;
• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;

• als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;

• direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

Algemene spelregels

• Alle beweegactiviteiten van Buurt in Actie zijn gratis toegankelijk. Inschrijven voor de beweeglessen kan hier.
• Op de website www.ikinactie.nl staat tevens vermeld waar en op welke dagen de beweeglessen plaatsvinden, hoe lang deze duren en door wie deze worden uitgevoerd.
• Voor iedere les geldt een minimum en maximum aantal deelnemers:
- Groep 1 en 2: minimaal 5 – maximaal 20 deelnemers.
- Groep 3 t/m 6: minimaal 5 – maximaal 32 deelnemers.
Bij een overschrijding van het maximum aantal deelnemers (32 deelnemers) geldt de volgorde van aanmelding.
• Ecsplore houdt zich het recht om beweegactiviteiten af te gelasten door omstandigheden, zoals bijvoorbeeld:
- ziekte van de lesgever
- studiedagen
- te weinig deelnemers (minder dan 5 deelnemers).
- of andere noodgevallenSchool, deelnemers en ouders worden, indien mogelijk, minimaal 1 dag voorafgaande aan de activiteit op de hoogte gesteld.
• Tijdens schoolvakanties en studiedagen zijn er géén beweeglessen.
• De activiteiten starten circa 15 minuten na het einde van de school. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het brengen en halen van hun kind(eren). Zorg wel dat je op tijd aanwezig bent.
• Denk aan (juiste) sportieve kleding en zaalschoenen.
• Gezonde tussendoortjes en drankjes stellen wij zeer op prijs! We zijn tenslotte bezig met het stimuleren van een gezonde leefstijl. Waar naast sport en bewegen ook gezonde voeding een belangrijke rol speelt.
• Wanneer een kind zich niet volgens de gedragsregels gedraagt, kan hij/zij (na max. 2 waarschuwingen) uit de les verwijderd worden of wordt de toegang tot de activiteiten ontzegd. Er wordt altijd contact opgenomen met de school en/of ouders/verzorgers van het kind.
• Tijdens de activiteiten kunnen er foto’s en/of video’s gemaakt worden voor promotionele doeleinden.
• Deelname is niet vrijblijvend. Inschrijven betekent dat we er vanuit gaan dat uw kind elke week deelneemt.
• De organisatie is niet aansprakelijk voor eventueel letsel of schade. Deelname geschiedt geheel op eigen risico.
• Buurt is Actie is geen naschoolse opvang! Dat betekent dat de verantwoordelijkheid voor de deelnemers bij de ouders blijft. Als u professionele opvang nodig heeft na schooltijd, kunt u contact opnemen met de school van uw kind of betreffende instantie die hiertoe aanbod hebben.

Nieuws

01.07.2020

Summer of Sports and Arts 2020 komt eraan!

Zomervakantie: Uitrusten? Bankhangen? Computerspelletjes spelen? Dat doe je maar een andere keer! Tijdens de zomervakantie is Ecsplore er weer met de Summer of Sports and Arts. Wakker, uitgerust en vol energie. Hier moet je bij zijn!

...lees meer