wat ouders willen weten

Misschien interessant voor u om te weten? Dit zijn de 'spelregels' die wij hanteren.

 • Alle beweegactiviteiten van Buurt in Actie zijn gratis toegankelijk. Inschrijven voor de beweeglessen kan hier.
 • Op de website www.ikinactie.nl staat tevens vermeld waar en op welke dagen de beweeglessen plaatsvinden, hoe lang deze duren en door wie deze worden uitgevoerd.
 • Voor iedere les geldt een minimum en maximum aantal deelnemers:
  - Groep 1 en 2: minimaal 5 – maximaal 20 deelnemers.
  - Groep 3 t/m 6: minimaal 5 – maximaal 32 deelnemers.
  Bij een overschrijding van het maximum aantal deelnemers (32 deelnemers) geldt de volgorde van aanmelding.
 • Ecsplore houdt zich het recht om beweegactiviteiten af te gelasten door omstandigheden, zoals bijvoorbeeld:
  - ziekte van de lesgever
  - studiedagen
  - te weinig deelnemers (minder dan 5 deelnemers).
  - of andere noodgevallen
  School, deelnemers en ouders worden, indien mogelijk, minimaal 1 dag voorafgaande aan de activiteit op de hoogte gesteld.
 • Tijdens schoolvakanties en studiedagen zijn er géén beweeglessen.
 • De activiteiten starten circa 15 minuten na het einde van de school. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het brengen en halen van hun kind(eren). Zorg wel dat je op tijd aanwezig bent.
 • Denk aan (juiste) sportieve kleding en zaalschoenen.
 • Gezonde tussendoortjes en drankjes stellen wij zeer op prijs! We zijn tenslotte bezig met het stimuleren van een gezonde leefstijl. Waar naast sport en bewegen ook gezonde voeding een belangrijke rol speelt.
 • Wanneer een kind zich niet volgens de gedragsregels gedraagt, kan hij/zij (na max. 2 waarschuwingen) uit de les verwijderd worden of wordt de toegang tot de activiteiten ontzegd. Er wordt altijd contact opgenomen met de school en/of ouders/verzorgers van het kind.
 • Tijdens de activiteiten kunnen er foto’s en/of video’s gemaakt worden voor promotionele doeleinden.
 • Deelname is niet vrijblijvend. Inschrijven betekent dat we er vanuit gaan dat uw kind elke week deelneemt.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor eventueel letsel of schade. Deelname geschiedt geheel op eigen risico.
 • Buurt is Actie is geen naschoolse opvang! Dat betekent dat de verantwoordelijkheid voor de deelnemers bij de ouders blijft. Als u professionele opvang nodig heeft na schooltijd, kunt u contact opnemen met de school van uw kind of betreffende instantie die hiertoe aanbod hebben.

Nieuws

11.09.2019

Sportzone in Actie najaarseditie!

Op 2 Oktober start een nieuw project: Sportzone in Actie!
Gedurende 9 weken maak je elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur kennis met verschillende sporten. 

...lees meer

27.08.2019

Buurt in Actie gaat binnenkort weer van start!

Buurt in Actie, dat is sporten in je eigen wijk direct na schooltijd. Met 28 activiteiten per week op 23 locaties is er altijd een activiteit bij jou in de buurt.

...lees meer